Aktualności

Skorzystaj z naszego PAKIETU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO DLA FIRM

Wiosenna promocja! 

Zamów VTS z gwarancją tej samej ceny za przedłużenie licencji w przyszłym roku* Promocja trwa do końca marca 2024 r. 

Dowiedz się więcej

Czyli jak z pomocą VTS wygenerować elektroniczne Zaświadczenie Działalności Kierowcy.

Dowiedz się więcej

VTS wspiera wyliczanie „minimalnej płacy holenderskiej”. Praca w Holandii to złożone zagadnienie i warto poznać opinie fachowców.

Dowiedz się więcej

VTS wspiera wyliczanie
„minimalnej płacy francuskiej”.

Uwaga !
Od 1.01.2020 r. we Francji nastąpiła zmiana minimalnych stawek godzinowych.

Dowiedz się więcej

VTS PROJECT 

Oprogramowanie VTS dla firm transportowych i montażowych

innowacyjna aplikacja webowa;

logowanie i generowanie raportów zaledwie w 5 sekund;

automatyczna aktualizacja bez ingerencji klienta;

aplikacja stworzona we współpracy z doświadczonymi prawnikami Prawa Transportowego i Prawa Pracy;

intuicyjny program dla każdego odbiorcy;

jedna licencja – dowolna ilość stanowisk;

do wykorzystania w firmie i w domu;

 

MODUŁY ROZLICZENIOWE

Moduły dedykowane do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń Kierowców oraz innych pracowników delegowanych.

 

TO ZROBISZ DZIĘKI VTS:

 

utworzysz dowolną ilość kont użytkowników – operatorów i poprzez nadanie im odpowiedniej roli (np. „Kadrowa”, „Spedytor”) umożliwisz im sprawne rozliczenie czasu pracy, naruszeń i wynagrodzeń Twoich Kierowców i innych pracowników delegowanych;

 

ustawisz indywidualne parametry Twojej firmy transportowej takie jak np.: system czasu pracy, godziny nocne do naliczania dodatków i wiele innych, które ułatwią legalne i optymalne rozliczanie czasu pracy i wynagrodzeń Twoich pracowników;

 

w naszym programie dla firmy transportowej w łatwy sposób „utworzysz” profile rozliczanych kierowców i innych pracowników, pobierzesz dla nich pliki z „aktywnościami” (np. pliki DDD) oraz zdefiniujesz indywidualne parametry zatrudnienia (np. rodzaj umowy, wynagrodzenie, uprawnienia);

 

nasz program dla firmy transportowej pozwoli ci na podgląd, w czasie rzeczywistym, dowolnej czynności wykonywanej w aplikacji przez Twoich kierowców i spedytorów (jeżeli udzielisz im dostępu);

 

będziesz miał nadzór i wgląd w rozliczanie kierowców w firmie transportowej w trybie online (nad Twoimi kadrowymi lub biurem rachunkowym, które prowadzi Twoje rozliczenia);

 

po indywidualnej konfiguracji będziesz mógł pobrać online pliki DDD bezpośrednio z tachografu lub karty kierowcy;

 

za czas pracy w kraju i zagranicą (w UE) będziesz mógł wyliczyć wszystkie  składniki wynagrodzenia kierowcy (kalkulator wynagrodzenia kierowcy) ustalając czas  przekraczania granic na podstawie plików DDD, GPS lub danych wprowadzonych manualnie;

 

będziesz mógł wyliczyć legalnie i wygodnie koszty delegacji, ryczałtów noclegowych oraz dopłat do minimalnej płacy kierowców i innych pracowników delegowanych za czas pracy w wybranych krajach UE (tzw. minimalne zagraniczne);

 

będziesz mógł wprowadzać dla Kierowców i innych rozliczanych pracowników informacje o różnych typach nieobecności (urlopy, L4 itp.) oraz o rodzaju aktywności w pracy (np. „jazda pow. 3,5 t”, „dyspozycyjność”, „inna praca”);

 

będziesz w stanie, natychmiast po pobraniu plików DDD, zobaczyć ile dopuszczalnego czasu pracy pozostało kierowcy w okresach dziennych, tygodniowych, dwutygodniowych + rekompensaty za skrócone odpoczynki;

 

będziesz mógł online przeglądać raporty i weryfikować naruszenia regulowane Rozporządzeniem 561/2006 WE;

 

będziesz mógł bardzo szybko wykonać optymalną i legalną ewidencję czasu pracy kierowców;

 

będziesz mógł online wysłać listy wynagrodzeń bezpośrednio do wybranych wersji programu księgowego COMARCH;

 

będziesz mógł online wygenerować raport dotyczący francuskiej płacy minimalnej, który (mając wykupioną w Kancelarii  Prawnej Viggen odrębną usługę) będziesz mógł wysłać bezpośrednio do Francji na aplikację “Przedstawiciel Zagraniczny” – dla francuskich organów kontrolnych.

 

MODUŁY TSL

Moduły specjalistyczne dla branży: „Transport, Spedycja, Logistyka”.

 

TO ZROBISZ DZIĘKI VTS:

 

nasz program dla firmy transportowej pozwoli ci na podgląd online  dowolnej czynności realizowanych w aplikacji przez Twoich kierowców i spedytorów;

 

będziesz mógł online weryfikować naruszenia KREPTD (prosto z drogi) i sprawdzić ile punktów brakuje do utraty “dobrej reputacji” i licencji transportowej;

 

będziesz mógł zarządzać „urlopówkami” swoich kierowców generując z poziomu naszego programu do obsługi firm transportowych elektroniczne „Zaświadczenie Działalności Kierowcy”;

 

będziesz mógł podpisać niekwalifikowanym podpisem elektronicznym „e-urlopówkę”  (Zaświadczenie Działalności Kierowcy) i przesłać ją Kierowcy bezpośrednio do kabiny, aplikacją mobilną, celem przedstawienia organom kontrolnym (np. ITD);

 

nasz program do obsługi firmy transportowej pozwoli ci na testowanie planowania frachtów pod względem ich wykonalności w zakresie czasu pracy, przerw i odpoczynku Kierowcy (zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006 WE i polską Ustawą o czasie pracy kierowców) oraz optymalizacji czasu przejazdu i przebiegu trasy;

 

dzięki modułowi „Logistyki Frachtu” będziesz mógł testować online nadzorowanie procesu załadunku pojazdu i prawidłowości unieruchomienia ładunku na pojeździe;

 

będziesz mógł, online, testować monitorowanie przebiegu poszczególnych frachtów i zarządzania nimi w bezpośredniej komunikacji z Kierowcą;

 

będziesz miał możliwość testowania z nami funkcjonalności  obliczania rentowności frachtów w kontekście między innymi kosztu konkretnego kierowcy;

NASI KLUCZOWI KLIENCI