Aktualności

VTS_przeciw_COVID-19

Już od 499 zł. netto

Tylko do 31.03.2021

Dowiedz się więcej

Czyli jak z pomocą VTS wygenerować elektroniczne Zaświadczenie Działalności Kierowcy.

Dowiedz się więcej

VTS wspiera wyliczanie „minimalnej płacy holenderskiej”. Praca w Holandii to złożone zagadnienie i warto poznać opinie fachowców.

Dowiedz się więcej

VTS wspiera wyliczanie
„minimalnej płacy francuskiej”.

Uwaga !
Od 1.01.2020 r. we Francji nastąpiła zmiana minimalnych stawek godzinowych.

Dowiedz się więcej

VTS PROJECT 

Oprogramowanie VTS dla firm transportowych i montażowych

innowacyjna aplikacja webowa;

logowanie i generowanie raportów zaledwie w 5 sekund;

automatyczna aktualizacja bez ingerencji klienta;

aplikacja stworzona we współpracy z doświadczonymi prawnikami Prawa Transportowego i Prawa Pracy;

intuicyjny program dla każdego odbiorcy;

jedna licencja – dowolna ilość stanowisk;

do wykorzystania w firmie i w domu;

 

MODUŁY ROZLICZENIOWE

Moduły dedykowane do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń Kierowców oraz innych pracowników delegowanych.

 

TO ZROBISZ DZIĘKI VTS:

 

utworzysz dowolną ilość kont użytkowników – operatorów i poprzez nadanie im odpowiedniej roli (np. „Kadrowa”, „Spedytor”) umożliwisz im sprawne rozliczenie czasu pracy, naruszeń i wynagrodzeń Twoich Kierowców i innych pracowników delegowanych;

 

ustawisz indywidualne parametry Twojej firmy transportowej takie jak np.: system czasu pracy, godziny nocne do naliczania dodatków i wiele innych, które ułatwią legalne i optymalne rozliczanie czasu pracy i wynagrodzeń Twoich pracowników;

 

w naszym programie dla firmy transportowej w łatwy sposób „utworzysz” profile rozliczanych kierowców i innych pracowników, pobierzesz dla nich pliki z „aktywnościami” (np. pliki DDD) oraz zdefiniujesz indywidualne parametry zatrudnienia (np. rodzaj umowy, wynagrodzenie, uprawnienia);

 

nasz program dla firmy transportowej pozwoli ci na podgląd, w czasie rzeczywistym, dowolnej czynności wykonywanej w aplikacji przez Twoich kierowców i spedytorów (jeżeli udzielisz im dostępu);

 

będziesz miał nadzór i wgląd w rozliczanie kierowców w firmie transportowej w trybie online (nad Twoimi kadrowymi lub biurem rachunkowym, które prowadzi Twoje rozliczenia);

 

po indywidualnej konfiguracji będziesz mógł pobrać online pliki DDD bezpośrednio z tachografu lub karty kierowcy;

 

za czas pracy w kraju i zagranicą (w UE) będziesz mógł wyliczyć wszystkie  składniki wynagrodzenia kierowcy (kalkulator wynagrodzenia kierowcy) ustalając czas  przekraczania granic na podstawie plików DDD, GPS lub danych wprowadzonych manualnie;

 

będziesz mógł wyliczyć legalnie i wygodnie koszty delegacji, ryczałtów noclegowych oraz dopłat do minimalnej płacy kierowców i innych pracowników delegowanych za czas pracy w wybranych krajach UE (tzw. minimalne zagraniczne);

 

będziesz mógł wprowadzać dla Kierowców i innych rozliczanych pracowników informacje o różnych typach nieobecności (urlopy, L4 itp.) oraz o rodzaju aktywności w pracy (np. „jazda pow. 3,5 t”, „dyspozycyjność”, „inna praca”);

 

będziesz w stanie, natychmiast po pobraniu plików DDD, zobaczyć ile dopuszczalnego czasu pracy pozostało kierowcy w okresach dziennych, tygodniowych, dwutygodniowych + rekompensaty za skrócone odpoczynki;

 

będziesz mógł online przeglądać raporty i weryfikować naruszenia regulowane Rozporządzeniem 561/2006 WE;

 

będziesz mógł bardzo szybko wykonać optymalną i legalną ewidencję czasu pracy kierowców;

 

będziesz mógł online wysłać listy wynagrodzeń bezpośrednio do wybranych wersji programu księgowego COMARCH;

 

będziesz mógł online wygenerować raport dotyczący francuskiej płacy minimalnej, który (mając wykupioną w Kancelarii  Prawnej Viggen odrębną usługę) będziesz mógł wysłać bezpośrednio do Francji na aplikację “Przedstawiciel Zagraniczny” – dla francuskich organów kontrolnych.

 

MODUŁY TSL

Moduły specjalistyczne dla branży: „Transport, Spedycja, Logistyka”.

 

TO ZROBISZ DZIĘKI VTS:

 

nasz program dla firmy transportowej pozwoli ci na podgląd online  dowolnej czynności realizowanych w aplikacji przez Twoich kierowców i spedytorów;

 

będziesz mógł online weryfikować naruszenia KREPTD (prosto z drogi) i sprawdzić ile punktów brakuje do utraty “dobrej reputacji” i licencji transportowej;

 

będziesz mógł zarządzać „urlopówkami” swoich kierowców generując z poziomu naszego programu do obsługi firm transportowych elektroniczne „Zaświadczenie Działalności Kierowcy”;

 

będziesz mógł podpisać niekwalifikowanym podpisem elektronicznym „e-urlopówkę”  (Zaświadczenie Działalności Kierowcy) i przesłać ją Kierowcy bezpośrednio do kabiny, aplikacją mobilną, celem przedstawienia organom kontrolnym (np. ITD);

 

nasz program do obsługi firmy transportowej pozwoli ci na testowanie planowania frachtów pod względem ich wykonalności w zakresie czasu pracy, przerw i odpoczynku Kierowcy (zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006 WE i polską Ustawą o czasie pracy kierowców) oraz optymalizacji czasu przejazdu i przebiegu trasy;

 

dzięki modułowi „Logistyki Frachtu” będziesz mógł testować online nadzorowanie procesu załadunku pojazdu i prawidłowości unieruchomienia ładunku na pojeździe;

 

będziesz mógł, online, testować monitorowanie przebiegu poszczególnych frachtów i zarządzania nimi w bezpośredniej komunikacji z Kierowcą;

 

będziesz miał możliwość testowania z nami funkcjonalności  obliczania rentowności frachtów w kontekście między innymi kosztu konkretnego kierowcy;

MODUŁY KADROWO-PŁACOWE
(ROZLICZENIOWE)MODUŁY ZARZĄDZANIA DLA BRANŻY TSL


NAGRODA IBM ZA NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE W POLSCE

REKOMENDACJA NAUKOWA

prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski
Były Wiceprzewodniczący Komitetu Praw Społecznych Rady Europy (cztery kadencje), profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego

“Algorytm programu VTS do rozliczania pracy jest poprawny (zgodny z przepisami unijnymi), jednoznaczny, skończony. Powinien więc być sprawny w praktyce”

prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski
Były Wiceprzewodniczący Komitetu Praw Społecznych Rady Europy (cztery kadencje), profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Mariusz Miąsko
Ekspert Prawa Transportowego, Prezes Kancelarii Prawnej Viggen Sp. J.

“Udało stworzyć się program wyjątkowy, którego algorytmy opracowane zostały przez naukowców i prawników prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa transportowego na podstawie 17 lat doświadczeń. Decyduje to o absolutnej wyjątkowości, bezpieczeństwie i przydatności tego doskonałego programu dla Firm przewozowych. biur rachunkowych. pracowników, uczelni i innych odbiorców zmagających się każdego dnia z czynnościami ewidencji czasu pracy wyliczaniem wynagrodzenia”

dr Mariusz Miąsko
Ekspert Prawa Transportowego, Prezes Kancelarii Prawnej Viggen Sp. J.

INNOWACYJNY PROGRAM STWORZONY WE WSPÓŁPRACY Z PRAWNIKAMI PRAWA PRACY ORAZ PRAWA TRANSPORTOWEGO


NASI KLUCZOWI KLIENCI