Moduł rentowności frachtu


Moduł rentowności frachtu pozwala dokonać wyliczenia sensowności ekonomicznej wykonania zlecenia transportowego bazując między innymi na takich zmiennych jak:

1. ilość km / miesiąc
2. cena brutto / miesiąc / założone spalanie
3. viaTOLL (netto)
4. podatek drogowy
5. OCP
6. OC+AC
7. amortyzacja
8. wynagrodzenie netto
9. ZUS (koszt po stronie pracownika + koszt po stronie pracodawcy)
10. podatek dochodowy pracownika
11. diety
13. ryczałty noclegowe,
14. dodatki (godziny nadliczbowe, dyżury, godziny nocne, premie)
15. telefony
16. materiały eksploatacyjne bez paliwa
17. opony
18. inne koszty
19. puste przejazdy

Zapraszamy do testowania wspólnie z nami!!!

Moduł Rentowności Frachtu VTS pozwala indywidulanie i dynamiczne dodać kolejne pozycje kosztowe.

Moduł Rentowności Frachtu pozwala wyliczyć rentowność na podstawie realnych danych o trasie oraz o koszcie kierowcy w danym momencie.

Jak to działa?

KROK 1
Spedytor może dokonać analizy w Module Wykonalności Frachtu wskazując miejsce początkowe i końcowe frachtu. Moduł Rentowności Frachtu zaciąga te dane automatycznie i ustala realną ilość kilometrów oraz ustala czas, w którym fracht może zostać wykonany

KROK 2
Spedytor na podstawie plików DDD lub wpisanej w formacie XLS symulacji czasu planowanego przejazdu wylicza realny koszt wynagrodzenia brutto kierowcy, który automatycznie zasila Moduł Rentowności Frachtu

KROK 3
Spedytor na podstawie wiarygodnych wartości wylicza realną rentowność frachtu

VTS pozwala wyliczyć rentowność frachtów zarówno przeszłych (dla celów analitycznych) jak i planowanych (dla realizacji racjonalnego i biznesowo opłacalnego planowania frachtów przez spedytorów/dyspozytorów).