Bezpieczeństwo danych


Klienci korzystający z naszych usług, powierzają opiece VTS PROJECT swoje cenne dane firmowe, dlatego absolutnym priorytetem jest zapewnienie im najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
 
Aplikacja VTS to nowoczesne rozwiązanie spełniające najwyższe normy bezpieczeństwa. Nasze ośrodki znajdują się w Polsce i w Europie. Dane polskich przedsiębiorców w całości przechowywane są w Francji.
  1. Dane Klientów przechowywane są na kilku niezależnych serwerach, które są wyposażone w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia w razie awarii sieci energetycznej.
  2. Dane wszystkich Użytkowników Aplikacji VTS w naszym modelu kopiowane są w cyklu 166-godzinnym.
  3. Niezależne serwery fizycznie chronione są przed nieupoważnionym dostępem i czynnikami zewnętrznymi.
  4. Wykorzystywany jest silnik baz danych My SQL, z którego korzystają największe firmy na świecie, takie jak banki czy firmy ubezpieczeniowe.
  5. Dane Klientów zabezpieczone są przed ewentualną ingerencją z zewnątrz oraz nieautoryzowanym dostępem. Bezpieczeństwo klientów chronią zewnętrzne systemy firewall. 
  6. Stosujemy nowoczesną technologię kryptografii – dane są szyfrowane przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu są nie do przechwycenia przez osoby nieupoważnione.

 

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VTS Project Sp. z o.o. z siedzibą w Modlnicy  32-085, przy ulicy Częstochowskiej 6,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@vtsproject.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu