Szkolenia

26.05.2019

Szkolenie pt.:

Czas pracy kierowców

w kontekście obowiązujących przepisów”

 

Termin: 11.06.2019 r.

Miejsce szkolenia: Modlnica, ul. Częstochowska 6, 32-085

Szkolenie organizowane jest we wspólnej inicjatywie: Kancelarii Prawnej Viggen oraz VTS Project sp. z o.o.

Szkolenie w całości poprowadzi: dr Mariusz Miąsko

Koszt szkolenia: 697 zł netto od osoby.

Kolejne osoby z tej samej firmy: 597 zł netto.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia przed szkoleniem oraz dokonanie opłaty na podstawie proformy. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: biuro1@viggen.pl, tel.: 12 637 24 57.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Nazwa szkolenia

Czas pracy kierowców w kontekście obowiązujących przepisów

Zakres merytoryczny

Rozporządzenie 561/2006 WE – Rozporządzenie 165/2014 UE – Ustawa o czasie pracy kierowców – Ustawa o transporcie (wybrane elementy) – Wytyczne Komisji Europejskiej.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu usystematyzować wiedzę uczestników w zakresie Rozporządzenia 561/2006 WE i Rozporządzenia 165/2014 UE. Celem szkolenia jest również pozyskanie nowych informacji na temat mało znanych wyjątków dot. czasu prowadzenia pojazdów wynikających z wytycznych Komisji Europejskiej; pozyskanie informacji o planowanych nowelizacjach Rozporządzenia 561/2006 WE.

Grupa dedykowana

Właściciele firm transportowych, spedytorzy, logistycy, kierownicy logistyki, kierownicy spedycji, posiadacze Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, studenci logistyki, transportu, kierowcy. Firmy rozliczające czas pracy kierowców.

Termin szkolenia

11 czerwca 2019 r.

Data szkolenia

Godziny realizacji

Przedmiot/ Temat

Czas trwania

11.06.2019

9:00 – 9:10

Przywitanie uczestników. Wprowadzenie do szkolenia.

10 min

9:10 – 9:30

Wstępna analiza 12 wytycznych Komisji Europejskiej.

20 min

9:30 – 10:10

Definicje oraz analiza piktogramów (dokumentowanie na plikach cyfrowych DDD): czas prowadzenia pojazdu, inna praca, przerwa, odpoczynek, dyspozycyjność, dzienny okres odpoczynku, załoga kilkuosobowa w kontekście wytycznych KE oraz planowanych nowelizacji Rozporządzenia 561/2006 WE.

40 min

10:10 – 10:30

Czas prowadzenia pojazdu – normy dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu w kontekście wytycznych KE oraz planowanych nowelizacji Rozporządzenia 561/2006 WE.

20 min

10:30- 10:45

Przerwa kawowa

15 min

10:45 – 11:45

Odpoczynek dzienny skrócony, odpoczynek tygodniowy regularny i skrócony, rekompensata w kontekście wytycznych KE oraz planowanych nowelizacji Rozporządzenia 561/2006 WE.

60 min

11:45 – 12:00

Przerwa promowa. Czas spędzony na dojeździe lub powrocie do/z miejsca postoju pojazdu (WYJĄTKI).

15 min

12:00 – 12:30

Przerwa

30 min

12:30 – 13:00

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów. Wyjątki – odstąpienie od przepisów (np. art12/561/WE w kontekście wytycznej nr1 KE).

30 min

13:00 – 14:00

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu – prezentacja na VTS. Zasady emisji zaświadczeń o działalności kierowcy w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem bezpośrednio z kabiny kierowcy.

60 min

14:00 – 14:15

Przerwa kawowa

15 min

14:15 – 14:45

Analiza pozostałych wytycznych KE w zakresie odstępstwa od stosowania norm czasu pracy kierowców.

30 min

14:45 – 15:15

Odzyskiwanie (recykling) czasu pracy kierowców w przypadku wielokrotnego zatrzymania pojazdu w kontekście Wytycznej KE.

30 min

15:15 – 15:30

Podsumowanie szkolenia.

15 min

08.05.2019

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA  UDZIAŁU W OTWARTYM SZKOLENIU Z OBSŁUGI APLIKACJI VTS!

25.04.2019

Musisz tu być:

Szkolenie pt.:

Czas pracy kierowców

w kontekście obowiązujących przepisów”

 

Termin: 21.05.2019 r.

Miejsce szkolenia: Modlnica, ul. Częstochowska 6, 32-085

Szkolenie organizowane jest we wspólnej inicjatywie: Kancelarii Prawnej Viggen oraz VTS Project sp. z o.o.

Szkolenie w całości poprowadzi: dr Mariusz Miąsko

Koszt szkolenia: 697 zł netto od osoby.

Kolejne osoby z tej samej firmy: 597 zł netto.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia przed szkoleniem oraz dokonanie opłaty na podstawie proformy. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: biuro1@viggen.pl, tel.: 12 637 24 57.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Nazwa szkolenia

Czas pracy kierowców w kontekście obowiązujących przepisów

Zakres merytoryczny

Rozporządzenie 561/2006 WE – Rozporządzenie 165/2014 UE – Ustawa o czasie pracy kierowców – Ustawa o transporcie (wybrane elementy) – Wytyczne Komisji Europejskiej.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu usystematyzować wiedzę uczestników w zakresie Rozporządzenia 561/2006 WE i Rozporządzenia 165/2014 UE. Celem szkolenia jest również pozyskanie nowych informacji na temat mało znanych wyjątków dot. czasu prowadzenia pojazdów wynikających z wytycznych Komisji Europejskiej; pozyskanie informacji o planowanych nowelizacjach Rozporządzenia 561/2006 WE.

Grupa dedykowana

Właściciele firm transportowych, spedytorzy, logistycy, kierownicy logistyki, kierownicy spedycji, posiadacze Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, studenci logistyki, transportu, kierowcy. Firmy rozliczające czas pracy kierowców.

Termin szkolenia

21 maja 2019 r.

Data szkolenia

Godziny realizacji

Przedmiot/ Temat

Czas trwania

21.05.2019

9:00 – 9:10

Przywitanie uczestników. Wprowadzenie do szkolenia.

10 min

9:10 – 9:30

Wstępna analiza 12 wytycznych Komisji Europejskiej.

20 min

9:30 – 10:10

Definicje oraz analiza piktogramów (dokumentowanie na plikach cyfrowych DDD): czas prowadzenia pojazdu, inna praca, przerwa, odpoczynek, dyspozycyjność, dzienny okres odpoczynku, załoga kilkuosobowa w kontekście wytycznych KE oraz planowanych nowelizacji Rozporządzenia 561/2006 WE.

40 min

10:10 – 10:30

Czas prowadzenia pojazdu – normy dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu w kontekście wytycznych KE oraz planowanych nowelizacji Rozporządzenia 561/2006 WE.

20 min

10:30- 10:45

Przerwa kawowa

15 min

10:45 – 11:45

Odpoczynek dzienny skrócony, odpoczynek tygodniowy regularny i skrócony, rekompensata w kontekście wytycznych KE oraz planowanych nowelizacji Rozporządzenia 561/2006 WE.

60 min

11:45 – 12:00

Przerwa promowa. Czas spędzony na dojeździe lub powrocie do/z miejsca postoju pojazdu (WYJĄTKI).

15 min

12:00 – 12:30

Przerwa

30 min

12:30 – 13:00

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów. Wyjątki – odstąpienie od przepisów (np. art12/561/WE w kontekście wytycznej nr1 KE).

30 min

13:00 – 14:00

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu – prezentacja na VTS. Zasady emisji zaświadczeń o działalności kierowcy w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem bezpośrednio z kabiny kierowcy.

60 min

14:00 – 14:15

Przerwa kawowa

15 min

14:15 – 14:45

Analiza pozostałych wytycznych KE w zakresie odstępstwa od stosowania norm czasu pracy kierowców.

30 min

14:45 – 15:15

Odzyskiwanie (recykling) czasu pracy kierowców w przypadku wielokrotnego zatrzymania pojazdu w kontekście Wytycznej KE.

30 min

15:15 – 15:30

Podsumowanie szkolenia.

15 min

03.04.2019

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA  UDZIAŁU W OTWARTYM SZKOLENIU Z OBSŁUGI APLIKACJI VTS!

20.02.2019

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA  UDZIAŁU W OTWARTYM SZKOLENIU Z OBSŁUGI APLIKACJI VTS.

WYSTARCZY SIĘ ZAREJESTROWAĆ, TO NIC NIE KOSZTUJE A MOŻNA WIELE ZYSKAĆ!!!

07.02.2019

15.01.2019

02.01.2019

Nowości:

·         Odczyt danych z plików samochodowych 
(z tachografu cyfrowego),

·         Nowe Raporty przebiegu pojazdów (kilometrówki),

·         Uproszczony import danych z GPS pozwalający na automatyczne wczytanie aktywności kierowcy do systemu (oraz krajów przebywania) z pominięciem obsługi urządzeń do skanowania tarczek samochodowych.

Przetestuj nowości i zmiany!

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ:  

www.vtsproject.pl

——————————————————————————

REJESTRACJA NA WEBINARIUM:

https://szkolenie.vtsproject.pl/


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na OTWARTE SZKOLENIE PRAKTYCZNE  o charakterze warsztatów:

„Z OBSŁUGI APLIKACJI  VTS . KROK PO KROKU”.

Szkolenie adresowane jest dla:

– firm, które już się  zarejestrowały  w panelu użytkownika  (kadrowe, księgowe, osoby rozliczające, kierownicy transportu, osoby zarządzające, wszyscy zainteresowani),

– firm, które mają zamiar wkrótce  zarejestrować się i korzystać z aplikacji VTS.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość przejść aplikację KROK PO KROKU. Chętnie odpowiemy na pytania związane z  obsługą aplikacji VTS.

W celu praktycznego przetestowania aplikacji w trakcie szkolenia prosimy zabrać ze sobą laptop oraz pliki ddd kierowcy.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: mp@vtsproject.pl  lub  bok@vtsproject.pl.

Imię i nazwisko:

Firma:

NIP:

Adres e-mail:

Telefon kontaktowy:

 

Szkolenie jest bezpłatne.

——————————————————————————

20.10.2018 r.

.