Moduł Delegacji Służbowej


Dzięki temu Modułowi wyliczysz Diety i Ryczały, które później możesz przeznaczyć na zwolnioną z ubruttowienia płace pracownika delegowanego.

Mając możliwość „cięcia” po obrysie samej delegacji lub obrysie miesiąca kalendarzowego (co wpływa na zmniejszenie Twojego kosztu w danym miesiącu).

0 Procent kontroli ITD

Dzięki spersonalizowanemu oprogramowaniu, masz gwarancję natychmiastowej weryfikacji plików podczas kontroli na drodze.

0 Kilometrów miesięcznie

Dzięki ustawieniom programu VTS dowiesz się jak legalnie przedłużyć czas pracy kierowcy o kolejne 30 minut w każdym dniu, co daje ponad 500km miesięcznie więcej!


0 Sekund Aktualizacji

Dokładnie tyle sekund trwa aktualizacja programu online, której możesz nawet nie zauważyć!

„Aby zadośćuczynić orzeczeniu TK i ponownie pochylić się na płaszczyźnie legislacyjnej nad zakresem definicji legalnej podróży służbowej, w odniesieniu do pracowników mobilnych, należy dokonać oceny, jakie elementy składowe cechują podróż służbową w ujęciu konstytutywnym.”