Moduł Wynagrodzeń Zagranicznych


Dzięki temu modułowi wyliczysz wynagrodzenia pracowników za czas pracy za granicą.

A to oznacza, że wyliczysz płace minimalne w takich krajach jak: Francja, Niemcy, Austria, Włochy, Królestwo Niderlandów (Holandia). W odróżnieniu od niektórych innych programów VTS posiada specjalistyczny algorytm pozwalający prawidłowo i legalnie wyliczyć płace minimalną we Francji (Amplitudo-mat). Co sprawia, że będziesz miał niższe dopłaty do płacy minimalnej, będziesz miał sprawnie i z łatwością przejdziesz kontrole we Francji oraz unikniesz kar finansowych do 500 000 tys. Euro (za kraj), a zyskasz, spokój bezpieczeństwo i pieniądze.

0 Współpraca

Można otrzymać dostęp do części oprogramowania VTS i w części samemu realizować wyliczenia a w trudniejszej części powierzyć ich realizację prawnikom z Centrum Rozliczeń Wynagrodzeń Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.

0 Samodzielność

można samemu zakupić całe oprogramowanie i samodzielnie wykonywać wyliczenie wynagrodzeń i ewentualnie oddać się pod zdalny nadzór prawidłowości wykonywanych obliczeń (takie rozwiązanie umożliwia platforma www)


0 Wielozadaniowość

Łączymy oprogramowanie VTS z programem „Wirtualny Audytor” lub usługą „Silnik Prawny” a także programem „Przedstawiciel Zagraniczny”.

„Nie sposób również pominąć korzyści długoterminowych, które przynieść może korzystanie z programu. VTS chroni przed sankcją polegającą na zakazie świadczenia usług transportowych na terenie Francji w przypadku stwierdzenia recydywy polegającej na uchybianiu wypłaty płacy minimalnej kierowców delegowanych do pracy we Francji, chroni przed sankcjami PIP, zabezpiecza przed roszczeniami państw UE o wypłatę za 10 lat wstecz oskładkowania według stawek tych krajów.”