Moduł logistyki frachtu


Moduł Frachtowy on line pozwala:

a) zarządzać prawidłowością formowania jednostek ładunkowych na magazynie,
b) zarządzać procesem prawidłowości załadunku i prawidłowości unieruchomienia ładunku na środku transportowym

Za pomocą modułu frachtowego pracownicy w czasie rzeczywistym otrzymują polecenia tekstowe i w formie zdjęć w zakresie realizacji konkretnych zadań występujących w łańcuchu dostaw.

Pracownicy za pomocą snatfona/tabletu dokumentują wykonanie tych zadań i potwierdzają zdjęciem ich realizację.

System pozwala zarządzać następującymi ogniwami łańcucha dostaw:

1. brama wjazdowa zakładu/centrum logistycznego (wstępna weryfikacja środka transportowego i jego wyposarzenia, zgodnie z treścią Zlecenia Transportowego – potwierdzenie fotograficzne);
2. parking przed załadunkiem (weryfikacja ilościowa i jakościowa środków unieruchamiających ładunek zgodnie z treścią Zlecenia Transportowego – potwierdzenie fotograficzne);
3. rampa załadunkowa- przygotowanie pojazdu do załadunku po podstawieniu do rampy załadunkowej (zgodnie z treścią polecenia w systemie oraz weryfikacja fotograficzna)
4. rampa załadunkowa- wykonanie załadunku w sposób z góry wskazany w systemie (zgodnie z treścią polecenia treściowego i fotograficznego wskazanego oraz weryfikacja fotograficzna);
5. rampa załadunkowa - wykonanie unieruchomienia ładunku w sposób z góry wskazany w systemie (zgodnie z treścią polecenia treściowego i fotograficznego wskazanego oraz weryfikacja fotograficzna);
6. rampa załadunkowa - weryfikacja załadunku i unieruchomienia ładunku (zgodnie z treścią polecenia treściowego i fotograficznego wskazanego oraz weryfikacja fotograficzna);
7. gniazdo ważenia - weryfikacja wagi dmc
8. gniazdo ważenia - weryfikacja nacisków osiowych
9. brama wyjazdowa - zatwierdzenie dopuszczenia pojazdu do wyjazdu na drogi publiczne;