Moduł wykonalności frachtu


Zalety Modułu:

-Możliwość ręcznej modyfikacji trasy celem uwzględnienia ograniczeń wynikających z DMC
-Uwzględnienia godzin pracy w firmie transportowej, (jeżeli regulamin pracy takowe narzuca)
-Uwzględnia normy czasu pracy (rozporządzenie 561 i ustawa o czasie pracy kierowcy)
- Uwzględnia ewentualne uprawnienia pojazdu / kierowcy, (jeżeli wygasają – frach niemożliwy do realizacji,
jeżeli są bliskie wygaśnięcia – ostrzeżenie)

Moduł wykonalności frachtu wylicza za kierowcę, spedytora, właściciela firmy transportowej, czy dany fracht jest możliwy do realizacji zgodnie z przepisami rozporządzenia 561/2006 WE.