Stosowanie modułu logistyki frachtu ma na celu zabezpieczeni przewoźnika przez roszczeniami z tytułu szkód powstałych w wyniku zamocowania ładunku niewłaściwie i niezgodnie z prawem. Moduł logistyki frachtu korzysta z tej samej aplikacji mobilnej, która obsługuje moduł e-Urlopówki. Moduł logistyki frachtu pozwala na zarządzanie prawidłowością formowania jednostek ładunkowych na magazynie oraz na zarządzanie procesem prawidłowości załadunku i prawidłowości unieruchomienia ładunku na środku transportowym. Obsługa tego modułu jest całkowicie intuicyjna i polega na wykonaniu pojawiających się kolejno poleceń.

Jak zacząć?

W zakładce Logistyka frachtu → Wszystkie frachty dodajemy nowy fracht

Nowy fracht

 

Wybieramy nowo dodany fracht do edycji i wprowadzamy potrzebne polecenia reakcji z listy

Wykaz pytań

 

Jak z modułu korzysta kierowca?

Należy zalogować się do aplikacji mobilnej za pomocą smartfona.

Logowanie na smartfonie

Logowanie na smartfonie

 

Wybieramy opcję Frachty a następnie realizowany aktualnie fracht

Frachty

Frachty

 

Po dokonaniu wyboru frachtu realizujemy kolejne polecenia reakcji, w tym te wymagające dokumentacji zdjęciowej

Dokumentacja zdjęciowa

Dokumentacja zdjęciowa

 

Co widzi operator?

co widzi operator

 

Operator widzi kolejne polecenia reakcji i potwierdza ich wykonanie.

Moduł logistyki frachtu stanowi nie tylko ochronę przed nieuzasadnionymi roszczeniami, lecz także jest dużym ułatwieniem w codziennej działalności firmy transportowej.