Norwegia

Płaca minimalna w Norwegii

PODSTAWY PRAWNE

Regulacja prawna dotycząca płacy minimalnej w Norwegii w odniesieniu do kierowców zawodowych obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku. Przepisy te dotyczą kierowców posiadających obywatelstwo norweskie, jak i kierowców oddelegowanych do pracy na terytorium Norwegii.

WAŻNE: Przepisy o płacy minimalnej dotyczą kierujących pojazdami powyżej 3,5 tony i autobusami oraz drogowego transportu towarów pojazdami o dmc nie przekraczającej 3,5 tony.

Stosowanie przepisów rozporządzenia o upowszechnianiu układów zbiorowych dotyczy:

  • KABOTAŻU – transportu krajowego na terenie Norwegii, wykonywanego przez polską firmę transportową;
  • TRANSPORTU KOMBINOWANEGO(o charakterze mieszanym)
  • TRANZYT – wyłączony
  • TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY – wyłączony

 

WAŻNE: Norweska płaca minimalna nie wynika z ogólnych uregulowań ustawowych a z poszczególnych układów zbiorowych dotyczących poszczególnych branży.

WAŻNE: Przepisy dla pracowników przedsiębiorstwa mającego swoją siedzibę poza Norwegią stosuje się wyłącznie gdy usługa transportowa świadczona jest zgodnie z przepisami norweskiej ustawy o środowisku pracy dot. pracowników delegowanych, co wymaga aby odbiorca, zleceniodawca usługi znajdował się w Norwegii.

 

PODSTAWY PRAWNE §

WAŻNE: Obecnie obowiązująca stawka ustanowiona została 1 stycznia 2019 roku i wynosi 171.45 NOK (norweskich koron) oraz dotyczy prowadzących pojazdy powyżej 3,5 tony oraz dokonujących drogowego transportu towarów pojazdami o dmc do 3,5 tony. Co istotne stawka ta nie jest obowiązująca przy transporcie towarów własnych firmy.

WAŻNE: Kierowcy realizujący transport osób autobusami powinni otrzymywać płacę minimalną w wysokości 155,87 NOK (norweskich koron).

 

  • OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIOWY/zgłoszenie oddelegowanie pracownika
  • MINIMALNE WYNAGRODZENIE/wypłata/składniki/kryteria/terminy

W Norwegi oprócz wypłaty minimalnego wynagrodzenia pracodawca obowiązany jest wypłacać kierowcy dietę za każdą dobę przebywania w kraju w wysokości 307 NOK (norweskich koron).

  • PRAKTYKA KONTROLNA/dokumentacja w pojeździe

 

Organem uprawnionym do podejmowania kontroli jest norweska państwowa inspekcja pracy, która może przeprowadzać kontrolę we współpracy z Krajowym Zarządem Dróg. Z kontrolą wiążą się określone obowiązki w postaci posiadania w kabinie kierowcy następującej dokumentacji:

umowa o pracę;

rejestr czasu pracy w Norwegii;

lista płac;

ewidencja czasu pracy;

potwierdzenie wypłat wynagrodzenia.

 

WAŻNE: W razie braku posiadania dokumentacji przez kierowcę, jest on w momencie kontroli obowiązany do wypełnienia ankiety dotyczącej wynagrodzenia.

Należy pamiętać, iż pomimo niemalże absolutnego zakresu dokumentacji, o którą do przedsiębiorcy mogą występować norweskie organy kontrolne nie ma przepisów określających sposób przekazywania tejże dokumentacji, konieczności jej tłumaczenia na język norweski czy choćby na język angielski ani platformy za pomocą, której następowało by to przekazanie.

Według przepisów to po stronie norweskich kontrahentów leży obowiązek poinformowania o sposobie przechowywania dokumentów i tym, które z nich są potrzebne kierowcy w podróży służbowej. W związku z tym do momentu wypracowania przepisów wykonawczych warto wypracować praktykę ustalania przed delegowaniem pracownika do pracy na terytorium Norwegii wraz z kontrahentem ustaleń dotyczących wymaganych dokumentów.

Comments are closed.