Kancelaria Prawna „Viggen” dokonuje rozliczeń minimalnej płacy holenderskiej z wykorzystaniem aplikacji VTS project.

Delegowanie pracowników do pracy na terytorium Królestwa Niderlandów jest często wielką niewiadomą ze względu zawiłość uregulowań wprowadzanych w tym zakresie przez holenderskiego ustawodawcę. Delegowanie pracowników do pracy na terytorium Królestwa Niderlandów od stycznia 2019 roku wiąże się z często nierespektowanym przez delegujących obowiązkiem przekazania holenderskiej Inspekcji Spraw Socjalnych i Zatrudnienia (SZW) informacji o:

  • zleceniu;
  • pracowniku;
  • miejscu realizacji prac;
  • okresie ich realizacji.

 

Wiele firm doradczych oraz kancelarii prawnych pomija ten aspekt nie dokonując zgłoszenia delegowania do SZW, co jest błędem i o czym informowaliśmy naszych klientów i czytelników już w grudniu zeszłego roku.

Zespół Kancelarii Prawnej „Viggen”,na czele z prawnikiem specjalizującym się w płacach minimalnych na terytorium UE, opracował unikatowy formularz zgłoszenia delegowania pracowników do pracy na terytorium Królestwa Niderlandów, który pozwoli przedsiębiorstwom delegującym uniknąć kar za brak spełnienia tego ustawowego obowiązku w razie kontroli.

Kancelaria Prawna „Viggen” rozliczając minimalną płacę holenderską i pozostałe płace minimalne, posługuje się innowacyjną aplikacją VTS (vtsproject.pl) , która w sposób komplementarny wyliczy wynagrodzenia należne pracownikowi delegowanemu zgodnie z obowiązującym w tym czasie układem zbiorowym, któremu ten pracownik podlega.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty na www.kancelariaprawnaviggen.pl

Comments are closed.