Strefa czystego transportu – co to jest?

W związku z tym, iż środowisko naturalne jest coraz bardziej zanieczyszczone, naukowcy biją na alarm i nalegają na wprowadzanie kolejnych zmian w różnorodnych obszarach życia ludzi. Wśród nich ogromną uwagę zwraca się na transport, a konkretnie na emisję różnorodnych związków chemicznych do atmosfery.

W ostatnich latach obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na transport, ponieważ eksport i import różnorodnych towarów są niezbędne do prężnego rozwoju niemal wszystkich gałęzi gospodarki. W końcu nie jest możliwe produkowanie wszystkich potrzebnych materiałów na miejscu, nie tylko w skali globalnej, ale również krajowej.

Wpływ transportu na zanieczyszczenie środowiska naturalnego

Coraz większa grupa ma świadomość tego, że to właśnie transport międzynarodowy i międzymiastowy znacząco przyczyniają się do rosnącego zanieczyszczenia atmosfery. Dzieje się tak, ponieważ silniki spalinowe montowane w samochodach pozostawiają w powietrzu różnorodne szkodliwe związki chemiczne, w tym tlenki azotu, dwutlenki węgla i siarki, metale ciężkie oraz lotne związki organiczne.

Połączenie wymienionych substancji powoduje powstawanie smogu. To zjawisko jest niezwykle szkodliwe dla żywych organizmów, ponieważ stanowi przyczynę pojawiania się problemów w obrębie układu oddechowego. Co więcej, niektóre związki kumulują się w chmurach i wnikają do gleby wraz z opadem.

Co to jest Strefa Czystego Transportu?

Ludzie specjalizujący się w projektowaniu oraz wdrażaniu różnorodnych rozwiązań mających na celu ochronę środowiska dążą do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na naturę. Jednym ze sposobów jest wyznaczanie Stref Czystego Transportu. Co to takiego?

Pierwszy raz z tym pojęciem Polacy mieli oficjalnie do czynienia w 2018 roku, kiedy to Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadziło w życie Ustawę o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych. Strefa Czystego Transportu (SCT) to wyznaczony obszar, do którego wstęp mają jedynie ściśle określone grupy pojazdów. Chodzi tu przede wszystkim o samochody wyposażone w silniki napędzane w sposób ekologiczny. Do nich zalicza się modele jeżdżące dzięki energii elektrycznej, wodorowej lub gazowej.

Wyjątki w kwestii zgody na poruszanie się po Strefach Czystego Transportu

Istnieją różne wyjątki dotyczące zgody na poruszanie się po Strefach Czystego Transportu mimo niespełnienia określonych w ustawie warunków. Do takich obszarów w mieście mogą bez przeszkód wjeżdżać pojazdy należące do osób niepełnosprawnych, służb mundurowych, porządkowych i ratunkowych, a także autobusy szkolne oraz te wchodzące w skład komunikacji miejskiej czy niskoemisyjne.

Co istotne, pozwolenie na wjazd do Strefy Czystego Transportu przewiduje się również dla pojazdów, które napędzane są silnikami spalinowymi, jednak jest ono czasowe. Ustawa mówi o tym, że zgoda na poruszanie się takich aut po wyznaczonym obszarze ma trwać przez 3 lata od jego wyznaczenia oraz jedynie między godzinami 9 a 17. Co więcej, właścicieli nieprzystosowanych pojazdów obejmie obowiązek uiszczania opłat za ten przywilej. Ich wysokość wynosi 2,5 zł za godzinę bądź 500 zł za miesiąc.

Kontrowersje wokół hybryd i braku zgody na wjazd do Stref Czystego Transportu

Wiele osób niezwykle dziwi podejście władz do pojazdów z napędem hybrydowym w kontekście wjazdu do Strefy Czystego Transportu. Mianowicie kontrowersje wzbudza fakt, iż właściciele takich samochodów nie otrzymają zgody na poruszanie się po wyznaczonych obszarach.

Zakaz obejmuje nawet modele plug-in, które mają możliwość całkowitego przełączenia się na ekologiczny napęd. Oznacza to, że osoby jeżdżące hybrydami są traktowane tak samo, jak posiadacze aut spalinowych, które stanowią znacznie większe zagrożenie dla środowiska. Co ciekawe, władze innych państw, między innymi Wielkiej Brytanii czy Niemiec, zezwalają na wjazd modeli hybrydowych do Stref Czystego Transportu.

Jak rozpoznać Strefy Czystego Transportu?

Gdy już wiemy, co to jest Strefa Czystego Transportu, warto dowiedzieć się, jak rozpoznać obszary, do których nie ma wstępu większość standardowych pojazdów. Najbardziej rozpoznawalne są znaki. Mają bowiem charakterystyczny wygląd, co pozwala je odróżnić wśród już istniejących symboli.

Znak oznaczający Strefę Czystego Transportu jest prostokątny i ma białe tło z czarną obwódką. Na jego środku widnieje zielony samochód w okręgu o tym samym odcieniu. Natomiast nad autem znajduje się czarny napis “Strefa”.

Gdzie jest Strefa Czystego Transportu w Polsce?

Co ciekawe, mimo istnienia sformułowania “Strefa Czystego Transportu” od 2018 roku, w Polsce nie istnieje ani jeden taki obszar. Natomiast na całym świecie mamy do czynienia już z ponad 300 takimi miejscami. Co istotne, kolejnych 200 czeka na wytyczenie.

Warto jednak nadmienić, że władze Krakowa planują wytyczyć przestrzeń niedostępną dla nieekologicznych pojazdów oraz stopniowo wprowadzać charakterystyczne dla niej założenia do 2026 roku. Natomiast pierwsze zmiany zmotoryzowani mieszkańcy i przyjezdni będą mogli zaobserwować już w 2024 roku. Plany co do granic pierwszej w Polsce Strefy Czystego Transportu już można znaleźć w Internecie.

W kontekście potrzeby ochrony środowiska, istnieje zapotrzebowanie na wybór trasy dostarczenia ładunku, która umożliwia dostarczenie ładunku najszybszą i najkrótszą drogą, wydatnie zmniejszając zarówno koszty funkcjonowania firm transportowych, wpływając na zwiększenie ich rentowności, jak również na wydatne zmniejszenie emisji CO2 do środowiska. Taki proekologiczny transport wspiera system informatyczny VTS, wpływają dodatkowo na zwiększenie rentowności przedsiębiorstw transportowych.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie aplikacji VTS

Comments are closed.