Jak zdać psychotesty dla kierowców?

Na świecie istnieją zawody wymagające od wykonujących je osób pełnej stabilności psychicznej i wysokich umiejętności w kwestii kontrolowania własnych emocji oraz odruchów. Te wymagania muszą zostać spełnione już przez kandydatów na dane stanowisko, ponieważ bagatelizowanie ich może nieść za sobą nieprzyjemne, a nawet bardzo szkodliwe konsekwencje nie tylko dla danego pracownika, ale również dla jego otoczenia.

Wśród zawodów, które uważa się za najbardziej obciążające psychicznie widnieją nie tylko oczywiste profesje jak lekarz, pilot samolotu, górnik, policjant, strażak, nauczyciel czy pracownik socjalny. Coraz większe trudności w okiełznaniu nerwów w związku z wymagającymi obowiązkami obserwuje się również wśród event managerów, dziennikarzy prasowych i telewizyjnych, specjalistów od public relations czy… zawodowych kierowców.

Stres w zawodzie kierowcy

Zdenerwowanie u kierowcy może mieć różne podłoże. Zdecydowanie najczęściej wiąże się z trudnymi warunkami na drogach, przewożeniem niebezpiecznych bądź ponadnormatywnych ładunków, różnorodnymi awariami w obrębie auta czy niedotrzymaniem terminu z przyczyn niezależnych od pracownika. Co ważne, długotrwałe narażenie zawodowego kierowcy na stres ma wpływ nie tylko na jakość realizacji powierzonych mu zadań, ale również na jego zdrowie.

Aby zminimalizować ryzyko zatrudnienia osób, które nie wykazują wystarczającej odporności na stres bądź tych borykających się z problemami psychicznymi mogącymi wpływać na zachowanie kierowcy, przeprowadza się testy psychologiczne.

Dlaczego przeprowadza się psychotesty u kierowców?

Przede wszystkim poddawanie kierowców psychotestom wymagane jest przez prawo, a konkretniej przez Ustawę o Transporcie Drogowym z dnia 6.09.2001 roku. Poza określeniem tego obowiązku dokument zawiera również zapisy, które regulują częstotliwość wykonywania takich badań u poszczególnych pracowników.

Regularne badanie kierowców pozwala zapewnić pracodawcę, że zatrudnione osoby nadal mogą pełnić dotychczas powierzane im obowiązki. Co więcej, pozytywne wyniki psychotestów udowadniają, że kierujący pojazdem nie stanowi zagrożenia ani dla samego siebie, ani dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Jak często powinno się poddawać psychotestom dla kierowców?

Ustawa jasno określa, jak często zawodowi kierowcy powinni być poddawani psychotestom. Zgodnie z zapisem osoby na tym stanowisku, które nie ukończyły jeszcze 60. roku życia, muszą otrzymywać skierowanie do psychologa nie rzadziej niż co 5 lat. Natomiast w przypadku pracowników w wieku powyżej 60 lat pracodawca powinien zalecić im badanie maksymalnie co 2,5 roku.

Co istotne, podane wyżej terminy stanowią skrajne wartości, których należy bezwzględnie przestrzegać. Jednak, jeśli kierowca czuje, że chciałby znacznie szybciej przejść badanie psychologiczne, warto od razu zwrócić się z prośbą o skierowanie do pracodawcy.

Kto musi poddawać się psychotestom dla kierowców?

Na badanie psychologiczne powinni zostać skierowani wszyscy kierowcy zatrudnieni w firmach o zróżnicowanym charakterze działalności. Wśród nich znajdują się osoby zajmujące się przewozem różnorodnych ładunków oraz ludzi, instruktorzy jazdy i egzaminatorzy, operatorzy ciężkiego sprzętu, kierujący pojazdami uprzywilejowanymi, a także należącymi do komunikacji miejskiej.

Ponadto zbadani powinni zostać również kandydaci na kierowców pojazdów z kategorii C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E i D1+E. Pozytywnego wyniku z badań psychologicznych wymaga się również od osób, które z różnych przyczyn utraciły uprawienia do kierowania i ubiegają się o ich odzyskanie.

Jak rozwiązać psychotesty dla kierowców?

Wiele osób zatrudnionych w firmach transportowych zastanawia się, jak zdać psychotesty dla kierowców. To błędne myślenie, ponieważ stawia badanie na równi z egzaminem. Psychotest ma na celu sprawdzenie sprawności psychosomatycznej oraz przeanalizowanie procesów poznawczych zachodzących w umyśle kierowcy. Ze względu na zróżnicowanie tych obszarów nie istnieje zestaw poprawnych odpowiedzi na podane pytania.

Jeśli chodzi o kwestię tego, jak zdać psychotesty w zawodzie kierowcy, warto po prostu zadbać o jak najlepsze samopoczucie i spokój. Badany powinien przyjść do poradni maksymalnie wypoczęty oraz z pozytywnym nastawieniem. Do pytań należy podchodzić bez nerwów, czytając je powoli i uważnie. Co więcej, w razie jakichkolwiek wątpliwości warto poradzić się osoby przeprowadzającej psychotest – specjalista z pewnością je rozwieje.

Dbałość o psychikę kierowców – VTS Project

Jako profesjonaliści doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromne znaczenie ma stabilizacja psychiczna w zawodzie kierowcy. Zapanowanie nad emocjami czy odruchami umożliwia bezpieczne przewiezienie ładunku z jednego miejsca do drugiego, a także właściwe zachowanie w kryzysowych, a nawet niebezpiecznych sytuacjach.

Aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług, dbamy o zdrowie psychiczne kierowców zatrudnionych w naszej firmie, w tym regularne kierowanie ich na psychotesty. Dzięki temu możemy mieć pewność, że realizacja zlecenia przebiega bez przeszkód oraz w bezpiecznych warunkach zarówno dla przewożonego towaru, jak i dla pracowników.

Aplikacja VTS pomaga zarówno kierowcom jak i przedsiębiorcom transportowym w monitorowaniu terminów odnawiania uprawnień kierowców oraz formalnych kompetencji, które muszą okresowo odnowić przedsiębiorcy. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej aplikacji VTS.

Comments are closed.