VTS dla TSL – bo zmienił się Świat, Ludzie i Standardy !

Wykonanie operacji prawnych można powierzyć wyłącznie oprogramowaniu prawnemu, które mogą zaprojektować generalnie jedynie prawnicy prawa pracy . Niczym nieuzasadnione jest założenie, iż oprogramowanie prawne mogą stworzyć nie prawnicy prawa pracy. To tak jakby zakładać, że samolot mogą zaprojektować nie inżynierowie lotnictwa. Coś tam poleci w jakimś kierunku i nawet to coś może ładnie wyglądać…, ale na dłuższą metę musi skończyć się w wiadomy sposób.