Aplikacja VTS Szkolenia Online – Cz. I Moduł Ewidencji I

Wykonanie operacji prawnych można powierzyć wyłącznie oprogramowaniu prawnemu, które mogą zaprojektować generalnie jedynie prawnicy prawa pracy . Niczym nieuzasadnione jest założenie, iż oprogramowanie prawne mogą stworzyć nie prawnicy prawa pracy. To tak jakby zakładać, że samolot mogą zaprojektować nie inżynierowie lotnictwa. Coś tam poleci w jakimś kierunku i nawet to coś może ładnie wyglądać…, ale na dłuższą metę musi skończyć się w wiadomy sposób. 

Aplikacja VTS Szkolenia Online – Cz. II Raport Ewidencji

Nasz program pozwala na zgrywanie danych na system z dowolnego miejsca na świecie, niezależnie od tego czy pracownik jest w oddziale firmy, czy w samochodzie, pociągu, na promie czy w domu. W ten sposób łatwo można dokonać ewidencji bez oczekiwania na powrót pracownika z delegacji. Pozwala to na systematyczne i sprawne weryfikowanie m.in. kontroli czasu pracy i odbioru odpoczynków, Wgrane pliki przyspieszają czynności związane z wyliczaniem wynagrodzeń nawet o kilka dni!

Zapoznaj się z drugą częścią Szkolenia Online Aplikacji VTS – która dotyczy Moduły Ewidencji i generowania odpowiednich raportów w tym Module.

Aplikacja VTS Szkolenia Online – Cz. III Raport Naruszeń

Raport zawiera listę naruszeń danych kierowców, na której każde wykroczenie jest wypisane osobno. Raport może być wygenerowany dla jednego kierowcy, albo w postaci zbiorczej, zawierającej wszystkich zatrudnionych kierowców, którzy popełnili wykroczenia. Algorytm identyfikacji naruszeń zgodny z Rozporządzeniem 561/2006 oraz Umową AETR, zapewnia dokładność, precyzje, prawidłowość i szybkość obliczeń.

Raport wygenerowany w 5 sekund? Tak szybkiego programu nikt się nie spodziewał.

Aplikacja VTS Szkolenia Online – Cz. IV Raport Dopłat

Zapoznaj się z czwartą częścią Szkolenia Online Aplikacji VTS – która dotyczy Modułu Dopłat i generowania odpowiednich raportów w tym Module.

Jeżeli nie widziałeś poprzedniej części szkolenia, koniecznie do niej wróć klikając w ten link ➡➡➡

Część Pierwsza https://www.youtube.com/watch?v=9XG3G

Część Druga https://www.youtube.com/watch?v=x1KKd

Część Trzecia https://www.youtube.com/watch?v=mbjGe…

Aplikacja VTS Szkolenia Online – Cz. V Raport Wynagrodzeń

W tym module po wykonaniu raportu Wynagrodzeń Krajowych, pomijasz pierwsze cztery czynności z poprzedniego modułu, ponieważ raport wynagrodzeń krajowych już dysponuje odpowiednimi danymi potrzebnymi do wdrożenia danych do raportu płacy zagranicznej.
Implementujesz więc:
1. Gotowy Raport Delegowania (po wykonaniu ewidencji)
2. Ewidencję wykonanej pracy w poszczególnym kraju (służy do tego odrębny moduł odpowiedzialny za każdy kraj)
3. Wykonujesz Amplitudę dla kraju, który tego wymaga
4. Wyliczasz płacę zagraniczną

Aplikacja VTS – Szkolenie dla praktyków / Wszystkie Moduły

Witaj! W materiale tym poznasz działanie Aplikacji krok po kroku w praktyce, od momentu zalogowania się do swojego konta. Słuchaj uważnie, a w razie potrzeby zatrzymaj film by wykonać polecenie ponownie. Jeżeli przejdziesz przez cały film gwarantujemy, zapamiętasz większość z wykonanych czynności, więc i kolejne podejścia wydadzą się dużo łatwiejsze. Podczas „instruktażu” towarzyszyć będzie Ci „głos Maciej” – praktyk rozwiązania VTS. Materiał ten dotyczy przejścia przez całe oprogramowanie, już nie długo na kanale, na naszej stronie, w Aplikacji pojawią się instruktażowe materiały z poszczególnych Modułów.

 

KREPTD – kierowca odbierze podwójne przerwy i odpoczynki

Dokładnie opisałem to zagadnienie w publikacji prawnej na portalu: www.JAZDAPRAWNA.PL Od wejścia w życie systemu KREPTD – kierowcy, spedytorzy i przewoźnicy muszą w niektórych przypadkach odbierać podwójne przerwy i podwójne odpoczynki. Rzecz w tym, że w niektórych przypadkach przerwy i odpoczynki mogły zostać odebrane przez kierowcę i przewoźnika….ale nie w warstwie dobry pracowniczej. W takim przypadku trzeba będzie je odebrać…jeszcze raz…

Tych „noclegów” nie wolno zaliczyć do płacy minimalnej we Francji!

Opisuję nieprawidłowość wyliczenia płacy minimalnej kierowców, której dopuszcza się blisko 100% wszystkich przedsiębiorców delegujących pracowników do Francji. Nieprawidłowość odnosi się do zaliczenia ryczałtów noclegowych za odpoczynki regularne tygodniowe w kabinie – na terenie Francji. Skutki powyższego błędu są dwa: 1. kierowcy powinni często realnie otrzymać wynagrodzenie w większym wymiarze ubruttowione, 2. omawianych „ryczałtów” nie można wliczyć do płacy minimalnej a wiec pracodawca może spodziewać się zarzutu niewypłacania płacy minimalnej we Francji.


Poważny błąd wyliczenia płacy minimalnej we Francji. Doradcy TSL nie znają prawa pracy?

Omawiam nieprawidłową konstrukcję – rekomendowaną przez niektórych tzw. „doradców prawa pracy”, podczas hotelowych spotkań przy kawie dla branży TSL, zabierającą kierowcom część wynagrodzenia, co naraża pracodawcę na karę finansową i odpowiedzialność karną. Omawiam więc na czym polega owa bardzo częsta nieprawidłowość, zaniżenia wynagrodzenia kierowcy z tytułu płacy minimalnej pracownika delegowanego np. do Francji, do Niemiec, Austrii itp. Błąd może wywoływać odpowiedzialność karną pracodawcy. Ponadto błąd jest tego rodzaju, że można go w bardzo prosty sposób wykazać podczas kontroli dosłownie w 30 sekund… Jest to jedno z TRZECH nieporozumień i błędów sugerowanych przez firmy doradcze w zakresie ustalenia wymiaru płacy minimalnej we Francji.


VTS – nareszcie wyliczysz legalne wynagrodzenie

Teraz każdy kierowca sam może osobiście sprawdzić czy otrzymuje wynagrodzenie we właściwym wymiarze… Omawiam niezwykły i nagrodzony przez IBM program VTS, służący do wykonania ewidencji czasu pracy, wyliczenia wynagrodzeń, wyliczenia świadczeń z tytułu podróży służbowej, wyliczenia wynagrodzeń płac minimalnych pracowników delegowanych, wyliczenia dopłat do płac minimalnych, wyliczenia oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń, wykonania raportów naruszeń rozporządzenia 561/2006 WE, wyliczenia rentowności frachtu (wersja BETA), wyliczenia wykonalności frachtu (wersja BETA), wykonania tzw.: „urlopówki” – Zaświadczenia Działalności Kierowców i wielu wielu innych funkcjonalności… Zachęcam do oglądnięcia filmu oraz odwiedzin strony: www.vtsproject.pl.