Film instruktażowy – tworzenie oraz implementacja tabeli załadunków

#2 Tworzenie oraz implementacja tabeli załadunków

W dzisiejszym odcinku pokażemy w jaki sposób prawidłowo stworzyć tabelę załadunków i rozładunków oraz zaimplementować ją do aplikacji VTS, co umożliwi prawidłowe i bardzo szybkie wyliczenie wynagrodzeń z tytułu „płac sektorowych” kierowców delegowanych do Unii Europejskiej na podstawie przepisów „PAKIETU MOBILNOŚCI”.

Nasz program wylicza również wyjątki w przewozach typu cross-trade zgodnie z zasadą 1+1:

Kierowca jest zwolniony z przepisów dotyczących delegowania, jeżeli w kontekście trwającej operacji transportowej dwustronnej, wykonuje również jedną czynność typu „cross-trade” polegającą na załadunku i/lub rozładunku w państwie członkowskim lub państwie trzecim, przez które przejeżdża kierowca, pod warunkiem że kierowca nie ładuje towarów i nie rozładowuje ich
w tym samym państwie członkowskim. Jest to możliwe np. gdy kierowca wykonuje dwustronną operację bez pełnej ciężarówki, a w celu maksymalnego wykorzystania ładowności pojazdu kierowca ładuje dodatkowe towary po drodze. Kierowca może wykonać jedną zwolnioną operację cross-trade (tj. dodatkowa czynność załadunku i/lub rozładunku) podczas dwustronnej operacji od Państwa Członkowskiego siedziby do przyjmującego Państwa Członkowskiego. Gdy kolejne operacje dwustronne są przeprowadzane z i do państwa członkowskiego siedziby, w każdej z tych operacji można przeprowadzić zwolnioną dodatkową operację typu cross-trade. Jest to jest tak zwana zasada 1+1.

VTS dla profesjonalistów to aplikacja do PRAWIDŁOWEGO I BARDZO SZYBKIEGO rozliczania kierowców zatrudnionych na podstawie Umów o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami lub umów o pracę.

PROGRAM JEST W PEŁNI DOSTOSOWANY DO PAKIETU MOBILNOŚCI. APLIKACJA UMOŻLIWIA RÓWNIEŻ ROZLICZANIE KIEROWCÓW NA UMOWACH CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ KIEROWCÓW DO 3,5 T.

Zapytaj o ofertę dostosowaną do Twojej firmy!:

„Dołącz do firm, które powiedziały dość monopolowi programów do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców instalowanych na komputerach biurowych. Poczuj wolność dostępu do swojej aplikacji z dowolnego miejsca na świecie przez 24h na dobę. Koniec z godzinami ładowań plików, czasochłonnymi „aktualizacjami oprogramowania”, wykonywaniem kosztownych kopii zapasowych, błędnymi raportami i ceną nieadekwatną do potencjału wykorzystywanego w Twojej Firmie.”

Helpdesk programu oraz opieka merytoryczna w cenie!

biuro1@viggen.pl tel.: 509 982 577

jak@viggen.pl tel.: 519 140 984

ak@viggen.pl tel.: 786 137 850

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Tytuł projektu – „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”
Beneficjent – VTS PROJECT sp. z o. o.
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Comments are closed.