Film instruktażowy – generowanie raportów przekraczania granic

W kolejnym odcinku naszego cyklu przedstawiamy jak w prosty sposób wygenerować raport przekraczania granic w aplikacji VTS. Dzięki tej funkcji operator jest w stanie bardzo szybko zweryfikować, czy kierowca zaznaczył przekroczenie granicy na tachografie.

Niestety w praktyce nadal bardzo często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do aktualnych wytycznych. W naszej aplikacji operator ma możliwość nadpisania takiej aktywności ręcznie w celu wyliczenia wynagrodzenia dla kierowcy, jednak należy mieć na uwadze, że w razie kontroli będą brane pod uwagę dane z plików ddd., których nie można już edytować. W związku z powyższym, należy uczulać kierowców na tę okoliczność. Pomocne może okazać się specjalne oświadczenie, które należy przedłożyć kierowcy do podpisu.

Przypominamy, że obowiązek zaznaczania przekraczania granic dla pojazdów posiadających tachograf analogowy ma zastosowanie od 20 sierpnia 2020 roku, natomiast w przypadku
tachografów cyfrowych obowiązek wszedł w życie od dnia 2 lutego 2022 roku.
Obecnie służby kontrolne w całej Europie kładą ogromny nacisk na weryfikację dokumentowania przekraczania granic. Docierają do nas informacje, że inspektorzy sprawdzają, czy rejestrowanie przekroczenia granicy odbyło się rzeczywiście w najbliższym możliwym miejscu po jej przekroczeniu.

Zgodnie z art. 34 ust. 7 rozporządzenia UE 165/2014, od dnia 2 lutego 2022 r. kierowca na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego wprowadza symbol państwa, do którego wjechał. Ten pierwszy postój odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu. W przypadku gdy przekraczanie granicy państwa członkowskiego odbywa się na promie lub w pociągu, kierowca wprowadza symbol państwa w porcie lub na stacji przybycia. Kierowcy nie muszą wprowadzać informacji, o których mowa powyżej jeśli tachograf rejestruje automatycznie dane dotyczące lokalizacji zgodnie z art. 8.

VTS dla profesjonalistów to aplikacja do PRAWIDŁOWEGO I BARDZO SZYBKIEGO rozliczania kierowców zatrudnionych na podstawie Umów o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami lub umów o pracę.

PROGRAM JEST W PEŁNI DOSTOSOWANY DO PAKIETU MOBILNOŚCI. APLIKACJA UMOŻLIWIA RÓWNIEŻ ROZLICZANIE KIEROWCÓW NA UMOWACH CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ KIEROWCÓW DO 3,5 T.

Zapytaj o ofertę dostosowaną do Twojej firmy!:

„Dołącz do firm, które powiedziały dość monopolowi programów do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców instalowanych na komputerach biurowych. Poczuj wolność dostępu do swojej aplikacji z dowolnego miejsca na świecie przez 24h na dobę. Koniec z godzinami ładowań plików, czasochłonnymi „aktualizacjami oprogramowania”, wykonywaniem kosztownych kopii zapasowych, błędnymi raportami i ceną nieadekwatną do potencjału wykorzystywanego w Twojej Firmie.”

Helpdesk programu oraz opieka merytoryczna w cenie!

biuro1@viggen.pl tel.: 509 982 577

jak@viggen.pl tel.: 519 140 984

ak@viggen.pl tel.: 786 137 850

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Tytuł projektu – „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”
Beneficjent – VTS PROJECT sp. z o. o.
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Comments are closed.