Wynagrodzenia minimalne

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Rozporządzenie rady ministrów z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

Comments are closed.