W panelu użytkownika to “SERCE” systemu VTS. Wprowadza się tu łącznie do kilkudziesięciu różnych ustawień pranych, na podstawie których zostanie wyliczona ewidencja, czasu pracy, raporty naruszeń, wynagrodzenia krajowe, wynagrodzenia Unijne pracowników delegowanych.

Panel Użytkownika w odróżnieniu od niektórych innych rozwiązań dostępnych na rynku, pozwala wyłącznie na wprowadzenie zgodnych z prawem ustawień